Meklēt ziņās

Meklēt tuvāko servisa centru

Ievadiet savas automašīnas zīmolu!

 

Japānas valdība ir likusi autoražotājiem aprīkot visas jaunās automašīnas ar automātisko priekšējo lukturu funkciju. Šādas funkcijas klātbūtne ir kļuvusi obligāta kopš 2020. gada 1. aprīļa, ziņo Driving Vision News. Kā norādīts, autovadītāji nevarēs atslēgt vai aktivizēt šo funkciju.

Saskaņā ar ANO / EEK Noteikumiem Nr. 48 attiecībā uz galvenajiem lukturiem galvenajiem lukturiem jābūt ieslēgtiem divu sekunžu laikā pēc apkārtējā apgaismojuma samazināšanas līdz 1000 luksiem, tas ir, apmēram 15 minūtes pirms saulrieta skaidrā dienā. Priekšējie lukturi izslēdzas, ja apgaismojuma līmenis pārsniedz 7000 luksus.

Visām automašīnām, kas ražotas pirms 2020. gada 1. aprīļa, līdz 2021. gada oktobrim jābūt aprīkotām ar automātisko optiku. Visām kravas automašīnām un autobusiem līdz 2023. gada oktobrim jābūt “gudram” priekšējam lukturim.

Japānas valdība uzskata, ka šī noteikuma ieviešana samazinās negadījumu skaitu, kas saistīti ar gājējiem un velosipēdiem krēslas laikā. Pateicoties automātiskajiem lukturiem, ne tikai cilvēki, bet arī transporta līdzekļi kļūs redzamāki uz ceļa.